ΣΤΑΘΜΟΣ

O Cosmos 93,2 βρίσκεται συνεχόμενα στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών στο Νομό Καβάλας. Ξεκίνησε να εκπέμπει το 1990. Οι εγκταταστάσεις του βρίσκονται Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Καβάλας.

Ο Cosmos 93,2 έχει ένα διαφημιστικό περιβάλλον με σύντομα διαφημιστικά breaks χωρίς πολλά σπότς που στόχο έχει την μείωση του clutter και του tune-out των ακροατών αλλα και τη μεγιστοποίηση του Reach & Frequency μέσω κυκλικού προγραμματισμού των σποτς.