ΣΤΑΘΜΟΣ

O Cosmos 93,2 βρίσκεται συνεχόμενα στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών στο Νομό Καβάλας. Ξεκίνησε να εκπέμπει το 1990. Οι εγκταταστάσεις του βρίσκονται Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Καβάλας.